Overzicht studie's in MP3 formaat


Bijbelboeken

 

Nummer Bijbelboek Info
Mp3-B037 Het boek Genesis  
Mp3-B115 Genesis (2017) (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B113 Het boek Exodus (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B038 De profetie van Haggaï  
Mp3-B073 Het boek Jozua  
Mp3-B023 Het boek Ruth  
Mp3-B099 1 Samuël  
Mp3-B104 2 Samuël  
Mp3-B086 Prediker    
Mp3-B045 De profetie van Jesaja  
Mp3-B109 De profeet Jesaja (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B106 Jeremia  
Mp3-B075 De profetie van Ezechiël  
Mp3-B021 Het boek Esther  
Mp3-B003 Het boek Esther (2007-2008 CD 'versie')
Mp3-B098 De profetie van Amos  
Mp3-B043 De profetie van Obadja  
Mp3-B044 De profetie van Micha  
Mp3-B028 Hosea  
Mp3-B107 De profetie van Hoséa  
Mp3-B035 De profetie van Joël  
Mp3-B061 De profetie van Zacharia   
Mp3-B068 De profetie van Daniël  
Mp3-B063 De profetie van Jona  
Mp3-B066 De profetie van Zefanja  
Mp3-B095 De profetie van Maleachi  
Mp3-B052 Het Evangelie van Matthéüs  
Mp3-B100 Het Evangelie van Markus (2008-2012)  
Mp3-B105 Het Evangelie van Lukas
(deze lezingen bevatten slechts de eerste 9 hoofdstukken van het Lukas Evangelie, t/m 'de verheerlijking op de berg', studie 17 en 18 zijn niet beschikbaar)
 
Mp3-B014 Matthéüs 24 & 25    
Mp3-B077 Markus 16  
Mp3-B046 Het Evangelie van Johannes  
Mp3-B090 Handelingen der Apostelen  
Mp3-B074 Romeinen 9 t/m 11  
Mp3-B002 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD 'versie')
Mp3-B078 De brief aan de Romeinen   
Mp3-B058 De 1e brief aan de Korinthiërs  
Mp3-B053 De 2e brief aan de Korinthiërs  
Mp3-B102 De 1e brief aan de Korinthiërs (2008-2011)  
Mp3-B103 De 2e brief aan de Korinthiërs (2009-2012)  
Mp3-B018 De brief aan de Galaten  (1983)  
Mp3-B059 De brief aan de Galaten    
Mp3-B065 De brief aan Efeze  
MP3-B108 De brief aan Efeze (2012 - 2014)  
Mp3-B079 De brief aan de Filippensen    
Mp3-B112 De brief aan de Filippensen (2015)  
Mp3-B083 De brief aan de Kolossensen    
Mp3-B004 De 1e brief aan de Thessalonicensen  (2008-2010 CD 'versie' )  
Mp3-B005 De 2e brief aan de Thessalonicensen  (2010-2011 CD 'versie' )  
Mp3-B085 De 1e brief aan de Thessalonicensen  
Mp3-B088 De 2e brief aan de Thessalonicensen  
Mp3-B114 De 1e brief aan de Thessalonicensen  (2016-2017)
(Studie is nog niet voltooid)
 
Mp3-B081 De 1e brief aan Timothëus  
Mp3-B094 De 2e brief aan Timothëus  
Mp3-B087 De brief aan Titus  
Mp3-B051 De brief aan Filemon  
Mp3-B050 De brief aan de Hebreeën  
Mp3-B060 De brief van Jakobus  
Mp3-B111 Jakobus  
Mp3-B062 De 1e brief van Petrus  
Mp3-B070 De 2e brief van Petrus  
Mp3-B082 De 1e, 2e en 3e brief van Johannes  
Mp3-B047 De brief van Judas  
Mp3-B116 Judas (2017)  
Mp3-B001 Het boek Openbaringen
Mp3-B110 Openbaring (Studie is nog niet voltooid)  

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.