Overzicht studie's in MP3 formaat

Let op!!

Gebruik voor het beluisteren van de studies tijdelijk geen Google Chrome.

Google Chrome speelt de mp3's niet meer goed af.

Gebruik bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer of Edge.

Wij wachten op een Chrome update die het probleem oplost.

 


Bijbelboeken

 

Nummer Bijbelboek Info
Mp3-B037 Het boek Genesis  
Mp3-B115 Genesis (2017) (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B113 Het boek Exodus (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B038 De profetie van Haggaï  
Mp3-B073 Het boek Jozua  
Mp3-B023 Het boek Ruth  
Mp3-B099 1 Samuël  
Mp3-B104 2 Samuël  
Mp3-B086 Prediker    
Mp3-B045 De profetie van Jesaja  
Mp3-B109 De profeet Jesaja (Studie is nog niet voltooid)  
Mp3-B106 Jeremia  
Mp3-B075 De profetie van Ezechiël  
Mp3-B021 Het boek Esther  
Mp3-B003 Het boek Esther (2007-2008 CD 'versie')
Mp3-B098 De profetie van Amos  
Mp3-B043 De profetie van Obadja  
Mp3-B044 De profetie van Micha  
Mp3-B107 De profetie van Hoséa  
Mp3-B035 De profetie van Joël  
Mp3-B061 De profetie van Zacharia   
Mp3-B068 De profetie van Daniël  
Mp3-B063 De profetie van Jona  
Mp3-B066 De profetie van Zefanja  
Mp3-B095 De profetie van Maleachi  
Mp3-B052 Het Evangelie van Matthéüs  
Mp3-B100 Het Evangelie van Markus (2008-2012)  
Mp3-B105 Het Evangelie van Lukas
(deze lezingen bevatten slechts de eerste 9 hoofdstukken van het Lukas Evangelie, t/m 'de verheerlijking op de berg', studie 17 en 18 zijn niet beschikbaar)
 
Mp3-B014 Matthéüs 24 & 25    
Mp3-B077 Markus 16  
Mp3-B046 Het Evangelie van Johannes  
Mp3-B090 Handelingen der Apostelen  
Mp3-B074 Romeinen 9 t/m 11  
Mp3-B002 De brief aan de Romeinen (2004-2007 CD 'versie')
Mp3-B078 De brief aan de Romeinen   
Mp3-B058 De 1e brief aan de Korinthiërs  
Mp3-B053 De 2e brief aan de Korinthiërs  
Mp3-B102 De 1e brief aan de Korinthiërs (2008-2011)  
Mp3-B103 De 2e brief aan de Korinthiërs (2009-2012)  
Mp3-B018 De brief aan de Galaten  (1983)  
Mp3-B059 De brief aan de Galaten    
Mp3-B065 De brief aan Efeze  
MP3-B108 De brief aan Efeze (2012 - 2014)  
Mp3-B079 De brief aan de Filippensen    
Mp3-B112 De brief aan de Filippensen (2015)  
Mp3-B083 De brief aan de Kolossensen    
Mp3-B004 De 1e brief aan de Thessalonicensen  (2008-2010 CD 'versie' )  
Mp3-B005 De 2e brief aan de Thessalonicensen  (2010-2011 CD 'versie' )  
Mp3-B085 De 1e brief aan de Thessalonicensen  
Mp3-B088 De 2e brief aan de Thessalonicensen  
Mp3-B114 De 1e brief aan de Thessalonicensen  (2016-2017)
(Studie is nog niet voltooid)
 
Mp3-B081 De 1e brief aan Timothëus  
Mp3-B094 De 2e brief aan Timothëus  
Mp3-B087 De brief aan Titus  
Mp3-B051 De brief aan Filemon  
Mp3-B050 De brief aan de Hebreeën  
Mp3-B060 De brief van Jakobus  
Mp3-B111 Jakobus  
Mp3-B062 De 1e brief van Petrus  
Mp3-B070 De 2e brief van Petrus  
Mp3-B082 De 1e, 2e en 3e brief van Johannes  
Mp3-B047 De brief van Judas  
Mp3-B116 Judas (2017)  
Mp3-B001 Het boek Openbaringen
Mp3-B110 Openbaring (Studie is nog niet voltooid)  

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.