Symboliek in de natuur

Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft te zeggen. Tot op zekere hoogte openbaart Hij Zich in de schepping. Hij heeft er iets van Zijn Wezen in uitgedrukt. De zichtbare dingen getuigen van de onzienlijke, zodat de mens door de natuur God – en dus de waarheid – kon kennen. Omdat de wereld geen interesse toonde voor die beschikbare kennis, heeft zij zich ervan gedistantieerd. Het schepsel stel de zijn vertrouwen op zichzelf, maar is volgens de Bijbel niet te verontschuldigen. Inmiddels is veel van de kennis over de zichtbare afdruk van Gods handtekening verdwenen en laat Hij al vele eeuwen niets meer van Zich horen. Hij trok Zijn conclusies uit het feit dat de wereld Hem afwees. Maar gelovigen mogen de waarheid van Gods Woord ook in de zienlijke dingen ontdekken. ‘Want Zijn onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien.’

 


 

 

De studies zijn het beste te beluisteren via de browsers Google Chrome of Firefox.

 

Gebruikt u Internet Explorer dan kan het zijn dat het een tijdje duurt voordat het geladen wordt en kan worden afgespeeld.

 

Mocht u problemen ondervinden doordat een link niet werkt, laat ons dat dan weten, dan zullen we er z.s.m. naar kijken.